ประวัติการทายผลของ lnwlnwjung วันนี้
ลำดับ
สมาชิก
คู่ระหว่าง
ทีมที่เลือก
ผลบอล
คะแนน
วันเวลาที่ทาย