ประวัติการทายผลของคอลัมนิสต์ มนุษย์ล่ำซำชุด2 วันนี้
ลำดับ
คอลัมนิสต์
คู่ระหว่าง
ทีมที่เลือก
ผลบอล
คะแนน
วันเวลาที่ทาย