สถิติการทายผลของ tommy2528 ประจำเดือนพฤษภาคม 2014 ( คะแนน)
ลำดับ
สมาชิก
คู่ระหว่าง
ทีมที่เลือก
ผลบอล
คะแนน
วันเวลาที่ทาย