รายชื่อคอลัมนิสต์ที่ให้ ฟินน์ ฮาร์ปส์ วันนี้
ลำดับ
คะแนนเดือนนี้
ทีมที่เลือก
ทายเมื่อ
* จากทั้งหมด 0 คอลัมนิสต์ที่ทายคู่นี้ คิดเป็น (0 %)