รายชื่อคอลัมนิสต์ที่ให้ เดอร์รี่ ซิตี้ วันนี้
ลำดับ
คะแนนเดือนนี้
ทีมที่เลือก
ทายเมื่อ
* จากทั้งหมด 0 คอลัมนิสต์ที่ทายคู่นี้ คิดเป็น (0 %)